Hyvä valvonta -kurssi

Itä-Suomen yliopiston on koonnut keväästä 2019 alkaen tarjottavan opintokokonaisuuden Oikeustiedettä eläinsuojelun valvojille (28 op), jonka osana tuotetaan uusi kurssi nimeltä Hyvä valvonta (5 op). Suomen valvontaeläinlääkäriliitto ry ja Itä-Suomen yliopisto tuottavat yhteistyössä osan Hyvä valvonta -kurssin sisällöstä.

Hyvä valvonta -kurssin opetuksesta vastaavat professori Anssi Keinänen, dosentti Jussi Pajuoja, yliopisto-opettaja Jonna Kosonen, yliopistonlehtori Tarja Koskela ja valvontaeläinlääkäri Jan Mattila.

Anssi Keinänen (KTT, HTT, lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professori, https://www.uef.fi/web/oikeustieteet/anssi-keinanen) luennoi säätelyteoriasta.

Jussi Pajuoja (OTT, dosentti, lainvalmistelun ja laillisuusvalvonnan tutkimusjohtaja ja eduskunnan entinen apulaisoikeusasiamies https://www.uef.fi/web/oikeustieteet/jussi-pajuoja) luennoi valvonnasta ylimmän laillisuusvalvonnan näkökulmasta.

Jonna Kosonen (FM, HTM, hallinto-oikeuden yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava) luennoi hallintomenettelyssä tarvittavasta hallintolain osaamisesta.

Tarja Koskela (OTT, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori ja post doc -tutkija https://www.uef.fi/web/oikeustieteet/tarjakoskela) luennoi käytännön hyvästä valvonnasta yhteistyössä Jan Mattilan kanssa.

Jan Mattila (KTM, ELL, ympäristöterveydenhuoltoon erikoistuva eläinlääkäri, Keski-Savon ympäristötoimen valvontaeläinlääkäri) luennoi käytännön hyvästä valvonnasta yhteistyössä Tarja Koskelan kanssa.

Ilmoittaudu kurssille Opintopolku.fi-sivuston kautta. Kurssimaksu on 60 euroa.